Навчальний центр Dialon

Комп'ютерні IT курси професій в Києві

(067) 474 72 55
(050) 226 15 49
(067) 988 98 91

  Русский  українська 
  Блог/Новини

  Курс / Тренінг Курс бухгалтера в комплексі з 1С: 8.2+ головний бухгалтер

  Курс бухгалтера в комплексі з 1С: 8.2+ головний бухгалтер.


  3,600.00 грн.
  Тривалість навчання:  24 акад.год.

  Кіль-ть чол.:  
  Годин: 75
  Акад. годин: 100
  Кількість осіб в группі: 4-6
  Місяців: 3.3(18 тижнів, 25 занять по 3 години)
  Цеіа за весь курс: 2400грн.
  Вартість для юр.осіб: 2500грн.
  Вартість індивідуально: 100грн./год.
  Безкоштовне пробне заняття : Є
  Сертифікат про закінчення: Є

  Тепер у Вас з'явилася можливість пройти одночасно два обраних Вами курси. Ми пропонуємо Вам записатися на об'єднаний курс з двох дисциплін:

  Курс бухгалтера в комплексі з 1С: 8.1

  Курс головного бухгалтера (фінансова та податкова звітність)

  По-перше, так дешевше, в чому легко переконатися (При цьому кількість годин і занять таке як у двох курсів у сумі).

  По-друге, в загальному курсі вже враховано то в, ніж ці два курси схожі, Вам не доведеться вчити одне і те ж на двох різних заняттях, а так і простіше і швидше.

  По-третє, ви повністю заглибитися у вивчення бухобліку, 1с, податків без перерв на формування нової групи. Також Ви застраховані від зміни графіка відвідування і викладача протягом усього курсу.

  Основними складовими даного курсу є податковий облік (система і структура оподаткування в Україні, детальне ознайомлення з кожним з основних податків, схемою його утримання, складання податкової звітності).

  Даний курс також містить у собі і фінансову звітність, систему складання облікової політики підприємства та основи міжнародних стандартів (відмінні риси з національними стандартами).

  Паралельно з теоретичними заняттями слухачі мають можливість ознайомитися з методами і способами складання фінансової та податкової звітності в 1С.

  У процесі навчання слухачам видаються методичні та нормативні документи, альбом з первинними бухгалтерськими документами, комплекс бухгалтерських завдань, необхідних у роботі бухгалтера.

  Отримані знання та навички дозволять слухачам самостійно вести бухгалтерський облік на підприємстві. Вивчення програми 1С: Бухгалтерія 8.1 проходить в групах до 5-6 чоловік. До навчання на бухгалтерських курсах рекомендуються слухачі з освітою не нижче середнього, що володіють навичками роботи на комп'ютері (в обсязі, порівнянному з програмою занять Комп'ютер для початківців)

  В даному курсі враховані всі зміни відповідно до норм нового Податкового кодексу 2011.

  Навчальна програма курсу

  1. Рахунки бухгалтерського обліку, їх будова та значення

  • Поняття бухгалтерського обліку.
  • Господарські засоби підприємства та джерела їх утворення.
  • Бухгалтерський баланс.
  • Рахунку. Система подвійного запису.
  • Рахунки бухгалтерського обліку, їх значення і будова
  • Подвійний запис, його суть і значення
  • Взаємозв'язок між балансом і рахунками
  • Документальне оформлення


  2. Облік грошових коштів в касі

  • Бухгалтерський облік грошових коштів у касі
  • Ліміт залишку готівки в касі
  • Відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку
  • Інвентаризація грошових коштів у касі


  3. Облік грошових коштів на поточному рахунку в банку

  • Бухгалтерський облік коштів на поточному рахунку в банку
  • Порядок ведення обліку коштів на поточному рахунку в банку
  • Відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку


  4. Облік запасів

  • Нормативна база організації обліку запасів на підприємстві
  • Бухгалтерський облік запасів
  • Первинна документація з обліку запасів.


  5. Розрахунки з покупцями і постачальниками (дебіторська та кредиторська заборгованість)

  • Суть обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками
  • Документальне оформлення господарських операцій з постачальниками
  • Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками
  • Види дебіторської заборгованості
  • Бухгалтерський облік розрахунків з покупцями і замовниками
  • Документальне оформлення господарських операцій з покупцями
  • Облік поточної дебіторської заборгованості
  • Об'єкт оподаткування податком на додану вартість та операції, що не є об'єктом оподаткування
  • Бухгалтерський облік податку на додану вартість


  6. Облік доходів і витрат підприємства

  • Сутність і визначення витрат
  • Поточний облік витрат
  • Поняття доходу, його склад і оцінка
  • Класифікація доходів


  7. Облік розрахунків з підзвітними особами

  • Порядок видачі готівки під звіт
  • Облік операцій з підзвітними особами
  • Порядок відшкодування витрат
  • Норма добових витрат
  • Контроль за дотриманням порядку видачі готівки під звіт та її використання


  8. Облік основних засобів

  • Визначення основних понять, класифікація та оцінка основних засобів
  • Облік основних засобів
  • Придбання основних засобів
  • Введення в експлуатацію основних засобів
  • Амортизація основних засобів
  • Вибуття основних засобів


  9. Облік малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА)

  • Поняття малоцінні необоротні матеріальні активи
  • бухгалтерський облік малоцінних необоротних матеріальних активів
  • Амортизація та вибуття малоцінних необоротних матеріальних активів


  10. Облік нематеріальних активів

  • Визначення та оцінка нематеріальних активів
  • Бухгалтерський облік нематеріальних активів
  • Амортизація нематеріальних активів


  11. Облік заробітної плати

  • Бухгалтерський облік праці та її оплати
  • Обов'язкові утримання із заробітної плати працівників
  • Нарахування на заробітну плату
  • Порядок нарахування і виплата лікарняних і відпусток


  12. Облік зобов'язань за позиками

  • Облік короткострокових кредитів
  • Облік довгострокових кредитів


  13. Облік формування та змін статутного капіталу

  • Порядок і створення підприємства
  • Облік статутного капіталу та розрахунків із засновниками


  14. Виробництво та готова продукція

  • Бухгалтерський облік витрат на виробництво
  • Облік готової продукції


  15. Фінансовий результат

  • Віднесення витрат підприємства на фінансовий результат
  • Віднесення доходів підприємства на фінансовий результат
  • Визначення прибутку (збитку) з бухгалтерського обліку


   1. Податковий облік в Україні
  Оподаткування підприємств в Україні
  Огляд Податкового кодексу України. Законодавча база
  Структура податків. Види податків, зборів, спец.налогових режимів (НК з 2011р.)
  Оподаткування OOO, СПД
   1. Введення даних в ПЗ 1С Підприємство 8
  Облікова політика підприємства (податковий / бухгалтерський облік)
  Податковий облік в довідниках (договору контрагентів)
   3. Податок на додану вартість
  ПДВ у Податковому Кодексі України
  Ставки ПДВ (перехідні положення)
  Анулювання реєстрації платників ПДВ фіз.ліц- платників єдиного податку
  Податковий / бухгалтерський облік ПДВ (НК з 2011р.)
  Податкова декларація з ПДВ (регламентована звітність)
   4. Податок на прибуток
  Податок на прибуток у Податковому Кодексі України
  Ставки податку на прибуток (перехідні положення)
  податкове навантаження
  Податковий / бухгалтерський облік податку наприбуток (НК з 2011р.)
  Податкова декларація з ПДВ (регламентована звітність)
   5. Податок з доходів фізичних осіб
  Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку
  Ставки ПДФО, пільги
  Податковий / бухгалтерський облік ПДФО (НК з 2011р.)
  Звіт з ПДФО (регламентована звітність)
  6. Місцеві податки
  Податки, збори (НК з 2011р.)
  Звітність по місцевих податках (регламентована звітність)
  7. Єдиний соціальний внесок
  Особливості обліку ЄСВ
  ставки ЄСВ
  Порядок переходу від діючих нарахувань / утримань до ЄСВ
  Оплата нарахувань за рахунок ФСС
  Звіт про суми Єдиного соціального внеску (регламентована звітність)
  8. Фінансова звітність
  Бухгалтерський баланс (форма №1)
  Звіт про фінансові результати (форма №2)
  Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (форма №1-м, №2-м)
  9. Спрощена система оподаткування
  Єдиний податок для юридичних осіб 6% та ПДВ
  Єдиний податок для юридичних осіб 10%
  Загальна система оподаткування для фізичних осіб Суб'єктів підприємницької діяльності
  Єдиний податок для фізичних осіб Суб'єктів підприємницької діяльності (НК з 2011р.)

  Є запитання?

  Ви можете запитати нас за допомогою форми нижче.

  Ім'я:

  Email:

  Будь-ласка, сформулюйте Ваші запитання відносно
  Курс бухгалтера в комплексі з 1С: 8.2+ головний бухгалтер:


    Введіть число, зображене на малюнку
  code