Навчальний центр Dialon

Комп'ютерні IT курси професій в Києві

(067) 474 72 55
(050) 226 15 49
(067) 988 98 91

  Русский  українська 
  Блог/Новини

  Курс / Тренінг Фінансовий аналіз в Excel

   Фінансовий аналіз в Excel в Києві


  2,800.00 грн.
  Тривалість навчання:  24 акад.год.

  Кіль-ть чол.:  

  Курси фінансових аналітиків розраховані як для тих, хто тільки починає кар'єру фінансиста, так і для досвідчених бухгалтерів, економістів, менеджерів, які хочуть проаналізувати фінансовий стан підприємства, а також фактори його впливу.

  Навчання фінансового аналізу у нас в навчальному центрі "Діалон" містять освітню програму, яку можна розділити на кілька розділів. Такі як витрати компанії, аналітика продажів, собівартість продукції, послуг. Для всіх етапів застосовується Excel як найбільш потужний і зручний інструмент для швидкого складання звітів і роботи з великою кількістю числових даних.

  Після успішного вивчення курсу Фінансовий аналіз слухачі зможуть використовувати джерела аналітичної інформації, скласти аналітичні таблиці по окремих етапах аналізу, аналізувати фінансовий стан компанії, розраховувати грошові потоки прямим і непрямим методом, скласти прогноз руху грошових коштів, оцінити поточне фінансове становище підприємства, визначати ліквідність балансу, користуватися фінансовими коефіцієнтами для цілей аналізу, провести економічну інтерпретацію даних аналізу, використовувати азлічних методи читання фінансової звітності та знати їх переваги та недоліки.Также правильно делать выводы по результатам решения задач, конкретных ситуаций и экономически грамотно излагать мысли и отстаивать свои позиции, взгляды на определенные процессы и явления.

  Основними завданнями вивчення дисципліни є розкриття сутності та змісту фінансової звітності як основного джерела інформації фінансового аналізу; розкриття суті та змісту спеціальних методів і прийомів, використовуваних при аналізі системи показників фінансової звітності; забезпечення практичного освоєння студентами найважливіших аналітичних процедур, що використовуються при експрес-аналізі і комплексному аналізі фінансово-господарської діяльності підприємства для обґрунтування оперативних і стратегічних управлінських рішень в галузі управління фінансами комерційних організацій; визначення методів проведення аналізу фінансових результатів і діагностики фінансового стану організації; вибір прийомів оцінки структури капіталу і активів господарюючого суб'єкта з метою управління ризиками.

  Навчальна програма курсу

  • Заняття 1. Сутність і значення фінансового аналізу.
   • Сутність, цілі та завдання фінансового аналізу.
   • Основні принципи фінансового аналізу
   • Інформаційна база фінансового аналізу. (Фінансова, управлінська звітність).
   • Excel - помічник фінансиста.
  • Заняття 2. Види і методи фінансового аналізу.
   • Види фінансового аналізу.
   • Методи фінансового аналізу - горизонтальний, вертикальний, коефіцієнтний, факторний, трендовий і т. Д.
   • Робота над практичним прикладом в Excel.
  • Заняття 3. Загальна оцінка фінансового стану компанії.
  • Аналіз структури і динаміки балансу - цілі, значення, методика.
  • Робота над практичним прикладом в Excel. Складання аналітичного балансу з Ф № 1, методика проведення горизонтального і вертикального аналізу балансу, оцінка отриманих результатів.
  • Заняття 4. Загальна оцінка фінансового стану компанії.
  • Аналіз структури і динаміки звіту про прибутки і збитки - цілі, значення, методика.
  • Значення прибутку в діяльності організації (підприємства). Аналіз прибутковості компанії.
   • Робота над практичним прикладом в Excel. Складання аналітичного матеріалу з ф № 2, застосування методик горизонтального і вертикального аналізу, оцінка отриманих результатів.
   • Заняття 5. Аналіз фінансового стану методом фінансових коефіцієнтів
   • Огляд груп показників «Прибутковість та активність»; «Фінансовий ризик»; «Ділова активність».
   • Робота над практичним прикладом в Excel.
   • Заняття 6. Аналіз фінансових результатів підприємницької діяльності компанії.
   • Аналіз структури і динаміки фінансового результату організації (підприємства). Поняття і види рентабельності
   • Практичне завдання в Excel. Розрахунок структури і динаміки показників фінансового результату. Оцінка отриманих результатів.
   • Заняття 7. Аналіз фінансової стійкості компанії.
   • Оцінка ліквідності балансу на основі розрахунку фінансових коефіцієнтів.
   • Розрахунок показників ліквідності балансу. Розрахунок коефіцієнтів ліквідності та платоспроможності. Оцінка отриманих результатів.
   • Заняття 8. Аналіз ділової активності компанії.
   • Поняття ділової активності (оборотності) організації (підприємства).
   • Показники ділової активності організації (підприємства) - сутність, методика розрахунку.
   • Практичне завдання в Excel. Розрахунок показників ділової активності. Оцінка отриманих результатів.
   • Заняття 9. Оцінка потенційного банкрутства компанії.
   • Моделі оцінки потенційного банкрутства.
   • Практичне завдання в Excel. Оцінка потенційного банкрутства організації з використанням різних методів. Аналіз отриманих результатів.
   • Заняття 10. Характеристика фінансового стану підприємства.
   • Підготовка прогнозів фінансового становища.
   • Підготовка висновків і рекомендацій при фінансовому аналізі.
   • Огляд інвестиційного аналізу.

   Є запитання?

   Ви можете запитати нас за допомогою форми нижче.

   Ім'я:

   Email:

   Будь-ласка, сформулюйте Ваші запитання відносно
   Фінансовий аналіз в Excel:


     Введіть число, зображене на малюнку
   code